77 Cabang Iman

http://makrifat.wordpress.com/2007/07/19/77-cabang-iman/#comment-8

—–

77  CABANG IMAN

 1. Beriman kepada Allah
 2. Beriman kepada para rasul
 3. Beriman kepada malaikat
 4. Berimankepada kitab-kitab
 5. Beriman kepada Hari Kemudian
 6. Beriman kepada Takdir
 7. Ba’ats (hidup yang kedua sesudah mati)
 8. Hasyr (berkumpul semua makhluk sesudah bangun dari kubur)
 9. Tempat orang mukmin di syurga dan tempat orang kafir di neraka
 10. Mahabbah (cinta) kepada Allah
 11. Khauf (takut kepada Allah)
 12. Roja (mempunyai harapan akan belas kasih dari Allah)
 13. Tawakkal (menyerah kepada Allah)
 14. Mahabbah (cinta) kepada junjungan  Nabi besar Muhammad Saw.
 15. Ta’dzim ( memuliakan) kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw.
 16. Yakin pada kebenaran Islam. Lebih baik masuk kedalam api dari pada menjadi kafir.
 17. Menuntut ilmu pengetahuan
 18. Mengajarkan Ilmunya
 19. Ta’dzim (memuliakan) Al Qurân
 20. Bersuci
 21. Mendirikan shalat lima waktu
 22. Membayar Zakat
 23. Puasa bulan Ramadhan
 24. I’tikaf (berhenti di dalam mesjid sementara waktu)
 25. Haji (Ziarah ke Baitullah)
 26. Jihad fi sabilillah (membela agama Allah)
 27. Waspada (murobathoh menjaga musuh)
 28. Waktu berperang, tetap dimuka musuh
 29. Menyerahkan seperlima harta jarahan untuk imam
 30. Memerdekakan hamba (budak)
 31. Menjalankan kifarat ( tebusan) bagi yang berkewajiban
 32. Menepati janji
 33. Mengingat- ingat betapa banyaknya kemurahan dan kenikmatan Tuhan yang melimpah- limpah, dan bersyukur
 34. Menjaga mulut dari yang tak ada faedah
 35. Menjaga farji (kemaluan) jangan sampai mendatangi larangan agama
 36. Menyampaikan amanat (titipan)
 37. Menjaga jangan sampai melukai atau membunuh orang lain
 38. Menjaga tangannya dari pada mengambil yang bukan haknya
 39. Berhati- hati dari makanan dan minuman yang haram, pula harus menjauhi barang yang tidak halal
 40. Menjaga jangan sampai memakai pakaian atau perhiasan serta memakai tempat- tempat yang haram.
 41. Jangan sampai bermain-main yang tidak berguna sehingga melanggar larangan agama.
 42. Harus hemat dan cermat atas harta bendanya, jangan sampai mubadzir.
 43. Harus menjauhi rasa tak enak dalam hati serta dengki.
 44. Menjaga keperwiraan (wira‘i)
 45. Ikhlas dan meninggalkan laku congkak
 46. Gembira di waktu menerima kebajikan, susah manakala menderita keburukan
 47. Taubat dari segala dosa
 48. Menjalankan qurban (udhiyah, aqiqah, dam, nadzar)
 49. Ta’at kepada Ulul- Amri.
 50. Percaya kepada perkara yang sudah dimufakati para alim ulama (ijma)
 51. Berlaku adil
 52. Amar ma’ruf nahi munkar
 53. Tolong menolong pada laku ibadah berdasar taqwa (takut kepada Allah)
 54. Hayâ(malu)
 55. Ta’at kepada dua orang tua
 56. Silaturrahim (menyambung persaudaraan)
 57. Budi perangai yang utama
 58. Berbuat baik terhadap budak belian
 59. Menepati hak-hak budak belian
 60. Menepati hak-hak anak istri.
 61. Bersaudara kepada semua orang Islam, memberi salam jika bertemu dan bersalaman
 62. Menjawab salam
 63. Menengok orang sakit
 64. Menyalatkan mayat orang Islam
 65. Mendoakan orang bersin, bilamana ia memuji (tahmid) Tuhan
 66. Menjauhkan diri berkawan atau bersahabat dengan orang kafir atau orang yang senang berbuat kerusakan dan supaya bersikap keras kepada mereka
 67. Memuliakan tetangga
 68. Memuliakan tamu
 69. Menutup rahasia orang lain
 70. Sabar dalam cobaan dan mengekang keinginan.
 71. Zuhud (tidak menggantungkan  diri kepada  keduniaan) qoshrul- amal (menjauhi panjang angan- angan)
 72. Ghirah
 73. Berpaling dari barang sesuatu yang sia- sia
 74. Bermurah hati
 75. Belas kasih kepada anak-anak dan memuliakan orang tua
 76. Merukunkan orang yang berselisih
 77. Cinta kasih kepada saudaranya, cinta kasih kepada dirinya sendiri, termasuk cinta kasih bila menyingkirkan barang berbahaya yang ada di jalan
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s